خانه بهار

معماران : دفتر معماری آینه | علی سلطانی، علی دهقانی، عاطفه کرباسی مکان : نجف آباد، ایران مساحت زیر بنا : ۳۴۰ متر مربع سال : ۱۳۹۴ گرافیک : مهلا ابراهیم پور، علی کرباسی عکس : فرشید نصر آبادی…

خانه‌ای از رف

معماران : دفتر معماری آینه | عاطفه کرباسی، علی سلطانی، علی دهقانی مکان : نجف آباد، ایران مساحت زیر بنا : ۳۰۷ متر مربع سال : ۱۳۹۳ همکار طرح : سپیده شریعتمداری گرافیک : مهلا ابراهیم پور کارفرما : محمد ع…

خانه شماره هفت

معماران: دفتر معماری آینه | علی دهقانی، عاطفه کرباسی، علی سلطانی مکان: نجف آباد، ایران مساحت: ۵۵۲ مترمربع سال: ۱۳۹۱-۱۳۸۹…

فروشگاه بی نام

معمار: دفتر معماری آینه | علی دهقانی، علی سلطانی، عاطفه کرباسی مکان: نجف آباد، ایران مساحت: ۷۹۴ متر مربع سال: ۱۳۹۰…